JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Upphörande av förvaltarskap. Fråga om spelmissbruk kan anses omfattas av begreppet ”liknande förhållande” i 11 kap. 4 § föräldrabalken. (HD:s mål Ö 278-19)