JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering av gärning som av domstolarna bedömts som grov mordbrand och om påföljd. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 6195-18)