JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om vilket beviskrav som ska riktas mot den som i tvistemål för talan om bättre rätt till lös egendom. (HD:s mål T 2973-18, T 3325-18 och T 5168-18)