JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om en likvidator som har förfarit vårdslöst är skadeståndsskyldig enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i övrigt till följd varav hovrättens dom står fast i dessa delar. (HD:s mål T 2977-18)