JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning att de enskilda betalningarna ska räknas samman och att betalningarna avsevärt har försämrat konkursbolagets ekonomiska ställning har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan om återvinning av betalningarna kan ske med stöd av 4 kap. 10 § konkurslagen. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål T 5342-18)