JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan huruvida den av domstolarna beslutade säkerhetsåtgärden är lämplig i den mening som avses i 15 kap. 3 § rättegångsbalken. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt ska vila. (HD:s mål Ö 5657-17)