JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om förutsättning funnits för hovrätten att avvisa överklagandet på den av hovrätten angivna grunden att överklagandet varit så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kunnat läggas till grund för en rättegång i hovrätten. (HD:s mål Ö 4366-17)