JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Förberedelse till grovt skattebrott; bland annat fråga om en skatte- och avgiftsanmälan är att anse som ett sådant objekt som enligt 23 kap. 2 § brottsbalken är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott. (HD:s mål B 1825-17)