JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § första stycket 1 aktiebolagslagen omfattar förpliktelser som uppkommit sedan bolaget försatts i konkurs. ( HD:s mål T 4448-17 )