JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om förutsättningar enligt 11 kap. 19 a § föräldrabalken för att en god man ska entledigas från sitt uppdrag utan att en ny god man har utsetts. (HD:s mål Ö 4310-17)