JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om en advokat i ett överklagande till hovrätten av en brottmålsdom har uttalat sig otillbörligt om tingsrätten och därmed gjort sig skyldig till rättegångsförseelse enligt 9 kap. 5 § rättegångsbalken. (HD:s mål Ö 2851-17)