JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om förutsättning förelegat för tingsrätt att besluta om avvisning av rättegångsombuds yrkande om ersättning för rättegångskostnad, som avser bemötande av svarandens yrkande om att ombuden enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken ska åläggas ersättningsskyldighet för rättegångskostnad, sedan ombudens huvudman under målets handläggning blivit upplöst efter konkurs. (HD:s mål Ö 2583-17)