JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning på grund av försening är skyldig att reklamera till flygbolaget och i sådant fall inom vilken tid. (HD:s målnr T 2659-17)