JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om rättsförhållandet mellan en avgiftsskyldig utlandsstudent och en svensk högskola samt studentens eventuella rätt till prisavdrag för betalda studieavgifter när högskoleutbildningen inte hållit godtagbar kvalitet. (HD:s mål T 2196-17)