JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om rubricering och påföljd för narkotikabrottslighet (gränsdragningen mellan grovt och synnerligen grovt narkotikabrott). (HD:s mål B 3492-17)