JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om sökandens ansvar för förrättningskostnader i samband med verkställighet av en ansökan om särskild handräckning för avlägsnande av en båt som förtöjts på sökandens fastighet. (HD:s mål nr: Ö 185-17)