JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Förutsättningar för fastställelsetalan. Frågor om tillämpning av 13 kap. 2 § RB samt 30 § lönegarantilagen (1992:497) och statens möjlighet att väcka talan mot arbetstagare avseende lönegaranti vid företagsrekonstruktion. (HD:s mål nr: Ö 1524-17, Ö 1525-17, Ö 1526-17, Ö 1527-17 och Ö 1538-17)