JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Frågan om det faktum att det föreligger en återvinningstalan mot ett konkursbo innebär att förutsättningar för nedsättning enligt nedsättningslagen föreligger samt om nedsättningen innebär hinder mot verkställighet av ett utmätningsbeslut. (HD:s mål Ö 1864-17)