JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om gränsdragningen mellan bokföringsbrott av normalgraden och ringa brott. (HD:s mål B 5604-16)