JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga i mål om rättegångsombuds skadeståndsansvar om ombudet förfarit vårdslöst och, i så fall, om det förelegat en reklamationsskyldighet för uppdragsgivaren. (HD:s mål T 12-17)