JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga bl.a. om bestämmelserna rörande tillämplig lag i fråga om kvittning i Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) är tillämpliga sedan konkursgäldenären överlåtit huvudfordran till tredje man. (HD:s mål T 6032-16. Förhandsavgörande från EU-domstolen har begärts.)