JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Jordbruksarrende. På arrendestället fanns ett bostadshus som, utan att arrendatorn var vållande, brann ned. I målet uppkommer bl.a. fråga om arrendenämnd kan fastställa kostnad för arbete efter det att bostadshuset har byggts upp. (HD:s mål Ö 3361-16)