JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om allmän domstols behörighet vid talan om återbetalning av mervärdesskatt på unionsrättslig grund. (HD:s mål Ö 1209-16)