JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Trafikskadeersättning. Till följd av en anlagd brand i en parkerad personbil kortslöts bilens startmotor varpå bilen sattes i rörelse och branden spred sig till en skolbyggnad som eldhärjades. Fråga om skadan ska anses vara en skada i följd av trafik enligt 1 och 8 §§ trafikskadelagen (1975:1410). (HD:s mål T 1586-16)