JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har i ett mål om grovt narkotikabrott meddelat partiellt prövningstillstånd i fråga om beslag av en mobiltelefon. Sedan den 1 juli 2016 gäller att rätten, om det inte finns särskilda skäl mot det, ska besluta att ett bevisbeslag ska bestå till dess att domen fått laga kraft. Frågan i målet gäller vilka omständigheter som kan utgöra särskilda skäl. Frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt har förklarats vilande. (HD:s mål B 4058-16)