JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om den skadelidande kan göra gällande direktkrav mot försäkringsgivaren trots att försäkringstagaren inte anmält ersättningskravet på sätt som föreskrivits i försäkringsavtalet. (HD:s mål T 1050-16)