JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om tillämpningen av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken i ett konkursärende då konkursborgenären återkallat sin konkursansökan sedan konkursgäldenären betalat konkursfordringen. (HD:s mål Ö 3412‑15; jfr HD:s mål Ö 2179‑15)