JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i fråga om skadeståndsersättning till målsägande A.

Fråga om förutsättningarna för solidariskt skadeståndsansvar när en av tre tilltalade inte ansetts ha agerat gemensamt och i samförstånd med de övriga. (HD:s mål B 3437-16, nytt mål T 3862-16)