JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om hur ersättning för tidsspillan och utlägg ska bestämmas för rättshjälpsbiträde som har sin verksamhet långt från den ort där domstolen är belägen.

Även fråga om vilken ersättning som ska utgå till rättshjälpsbiträdet för arbete. (HD:s mål Ö 1692-16 och Ö 2202-16)