JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 52-18

Bryssel I-förordningen. Svensk domsrätt har inte ansetts föreligga, trots att en behörighetsinvändning framställts senare än vad som följer av 34 kap. 2 § rättegångsbalken.

(Hästen Closseau)

Tillhörande dokument