JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5652-17

Platsundersökning enligt konkurrenslagen. Fråga om det undersökta företaget har rätt att överklaga åtgärden att kopiera information. När företaget motsätter sig kopiering av handlingar åligger det Konkurrensverket att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

(Speglingen)

Tillhörande dokument