JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 5317-17

Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Bedömningen ska utgå från en typisk konsuments skyddsintresse och göras på ett objektiverat sätt.

(Hästen Favor)

Tillhörande dokument