JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 1523-17

Regeringsformen kräver att det görs en fristående proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i varje enskilt fall som gäller tvångsvis marköverföring enligt fastighetsbildningslagen. Även fråga om innebörden av förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § första stycket fastighetsbildningslagen.

(Parkfastigheten)

Tillhörande dokument