JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 279-17

Fråga om det har förekommit rättegångsfel genom att en målsägande förhörts vid huvudförhandling i brottmål genom ljud- och bildupptagning utan att framträda i bild.

Tillhörande dokument