JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1417-17

Överförande av straffverkställighet till Lettland. Fråga om ett överförande ska anses olämpligt med hänsyn till skillnader avseende reglerna om villkorlig frigivning.

(Straffverkställigheten i Lettland)

Tillhörande dokument