JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1209-16

Allmän domstol har ansetts vara behörig att pröva talan om kompensation för mervärdesskatt som påförts i strid med unionsrätten.

(Banken och posten)

Tillhörande dokument