JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5747-16

Fråga om förutsättningarna för att översända en dom på fängelse till Polen för erkännande och verkställighet har förelegat.

(Straffverkställigheten i Polen)

Tillhörande dokument