JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 130-17

Organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 § utlänningslagen. Fråga om betydelsen av att uppehålls- och arbetstillstånd erhållits på grundval av oriktiga uppgifter. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.

(Tillstånd på felaktiga grunder)

Tillhörande dokument