JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 3996-13

Resning har beviljats i ett mål som sist har avgjorts av Högsta domstolen. Med hänvisning till instansordningen har det i resningsärendet förordnats att målet ska tas upp i hovrätten.

Tillhörande dokument