JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 5749-13

Tid då vägunderhållstransport utförs ska inte ingå vid beräkningen av sådan körperiod som enligt regleringen om kör- och vilotider medför krav på rast. Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen.

Tillhörande dokument