JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 4071-13

Tillämpning av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Överflyttning har vägrats eftersom det fanns en allvarlig risk för att barnets psykiska hälsa skulle skadas.

Tillhörande dokument