JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 2301-09

Internationellt skiljeförfarande. Svenskt rättskipningsintresse och svensk domsrätt samt förutsättningar för en fastställelsetalan rörande skiljemäns behörighet har ansetts föreligga i en tvist mellan ett engelskt bolag och Ryska Federationen.

Tillhörande dokument