JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 4990-07

Eftersom det i ett mål om lönegaranti vid en helhetsbedömning inte visats vara fråga om ett missbruk av garantin har arbetstagarens fordran inte heller bedömts uppenbart överstiga vad som kan anses skäligt.

Tillhörande dokument