JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 5498-09, B 2509-09

Fråga om det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) och två förfaranden för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är förenligt med det i artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen upptagna förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis in idem). (I och II)

Tillhörande dokument