JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 2955-08

Vid överträdelse av Europakonventionen i verksamhet som en kommun svarar för har kommunen ansetts kunna åläggas att betala skadestånd även utan särskilt lagstöd i den mån det behövs för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen.

Tillhörande dokument