JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 1545-08

Vid prövning av svensk domstols internationella behörighet enligt artikel 3.1 insolvensförordningen skall en fysisk person som inte är näringsidkare anses ha platsen för sina huvudsakliga intressen där han är folkbokförd, om inte annat visas.

Tillhörande dokument