JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhandsavgöranden från EU-domstolen m.m.:

Beslut om inhämtande meddelat den 13 november 2018
Mål T 5909-17 (upphovsrättsintrång) och
T 891-18 (ersättningsskyldighet i enlighet med 47 § upphovrättslagen)

Frågorna är:

 Mål T 5909-17 och T 891-18

1. Innebär uthyrning av bilar som är standardutrustade med radiomottagare
att den som hyr ut bilarna är en användare som åstadkommer
en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i
direktiv 2001/29 respektive en återgivning för allmänheten i den
mening som avses i artikel 8.2 i direktiv 2006/115?

Mål T 891-18

2. Vilken betydelse, om någon, har omfattningen av biluthyrningsverksamheten
och hyrestiden?