JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolens avgöranden

Här publiceras Högsta domstolens vägledande domar och beslut (prejudikat) samt information om de frågor som Högsta domstolen avser att pröva (meddelade prövningstillstånd). Även vissa andra beslut som har fattats av domstolen publiceras.

Normalt publiceras nya avgöranden under förmiddagen den dag avgörandet meddelas. Avgörandena publiceras i avidentifierat skick.

Alla Högsta domstolens domar och beslut publiceras inte på denna webbplats, utan endast de som domstolen har ansett vara vägledande.

Det är möjligt att prenumerera på Högsta domstolens avgöranden via RSS.  Du blir då automatiskt informerad om när ett nytt avgörande har lagts ut på denna webbplats.

 

 Senast ändrad: 2018-02-20